"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Previous
Next

Aktualności

Aplikacja Mobilna

Biuro czynne!!!

13
09
2016

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie będzie czynne do 15:00 w dniach 13.09.2016 (wtorek) do 16.09.2016 (piątek)

 

Konsultacje lokalnych kryteriów wyborów - uszczegółowienie

12
09
2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie przekazuje do konsultacji społecznych lokalne kryteria wyboru operacji.  Przedstawiamy propozycje kryteriów oceny operacji w ramach wdrażania LSR Partnerstwa Izerskiego 2016-2022.

 

więcej »

Punkty konsultacyjne w Gminach - fotorelacja

08
09
2016

            Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie realizując kampanię informacyjno – promocyjną na temat głównych założeń w LSR na lata 2014-2020 zorganizowało w 18 gminach punkty konsultacyjno – informacyjne dla potencjalnych beneficjentów przedstawiając im główne cele  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Informacja o zamieszczeniu na stronie www. nowych wzorów dokumentów

08
09
2016

Nowe wzory dokumentów w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informuję, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

więcej »

Artykuły w lokalnej prasie

07
09
2016

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie realizując kampanię informacyjno – promocyjną na temat głównych założeń w LSR na lata 2014-2020 opublikowało  artykuły w lokalnej prasie. Artykuły dotyczą możliwości pozyskania środków finansowanych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, rewitalizację lokalnych zasobów, wspieranie ochrony środowiska, tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz granty. Artykuły zostały zamieszczone w gazetkach wydawanych tradycyjnie w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

więcej »

Realizacja planu komunikacji - lokalne wydarzenia

07
09
2016

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie realizując kampanię informacyjno – promocyjną zaplanowało udział w 10 wydarzeniach kulturalno – plenerowych na obszarze LSR. Uczestniczymy w lokalnych imprezach w celu przedstawienia głównych założeń   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, harmonogramu naboru wniosków, kryteriów oceny. Beneficjenci otrzymują ulotki, na których znalazły się informacje na temat poszczególnych działań oraz kwoty dofinansowań, a także lokalne kryteria i harmonogram. 

więcej »

Gala Izerska 2016

07
09
2016

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie realizując kampanię informacyjno – promocyjną, dnia 23 lipca 2016 r. podczas XVIII Izerskiej Gali w Mirsku utworzyło punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów przedstawiając im główne cele  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

więcej »

Fotorelacja z szkoleń

29
07
2016

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikowali o środki w ramach PROW 2014-2020. Bardzo dziękujemy za liczne uczestnictwo w szkoleniach. 

Konkurs - Lepienia pierogów

29
06
2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie, Gmina Mirsk, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  i Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zapraszają do udziału w konkursie „Lepienia pierogów” podczas „Festiwalu smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim” który odbędzie się 23 lipca 2016 na Stadionie Miejskim  w trakcie  XVIII Gali Izerskiej w Mirsku.

Poniżej regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Miasteczko Rękodzielników

23
06
2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w Miasteczku Rękodzielników !
Miasteczko Rękodzielników to inicjatywa, która pozwala lokalnym producentom na prezentację swoich wytworów, zarówno kulinarnych jak i ozdobnych oraz użytkowych, podczas plenerowych imprez na terenie Pogórza Izerskiego. Udział w Miasteczku jest bezpłatny.
W tym roku Miasteczko Rękodzielników będzie zorganizowane podczas Gali Izerskiej w Mirsku w ramach Festiwalu Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim 23.07.2016 r. i Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu 13-15.08.2016 r.

więcej »

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików  Dożynki Gminy Mirsk - 11.09.2016 r. Rębiszów Dożynki Gminy Platerówka - 11.09.2016 r. Platerówka Dożynki Gminy Olszyna - 04.09.2016 Olszyna Punkty konsultacyjne w Gminach - fotorelacja Dożynki Gminy Nowogrodziec - 03.09.2016 Kierżno Dożynki Gminy Siekierczyn - 04.09.2016 Siekierczyn Dożynki Gminy Gryfów Śląski - 04.09.2016 Krzewie Wielkie Dożynki Gminy Lubomierz - 04.09.2016 Chmieleń
Znajdz nas na Facebooku