Previous
Next

Aktualności

Aplikacja Mobilna

Złożony wniosek!!!!

29
12
2015

We wtorek o godz. 12:25, tj. 29 grudnia 2015 roku do Urzędu Województwa Dolnośląskiego został złożony wniosek o wybór LSR. Do wniosku została załączona Strategia Rozwoju Lokalna kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 

W tej chwili pozostaje czekać.

Wielkie Dzięki wszystkim mieszkańcom za pomoc.

więcej »

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

29
12
2015

W dniu 15 grudnia 2015 o godz. 13:30 odbyło się w Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie 

Głównym celem Walnego Zebrania Członków było uchwalenie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie!! 

Spotkanie z członkami Rady Programowej

30
11
2015

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zorganizowało spotkanie z członkami Rady Programowej i pracownikami biura. Na początku spotkania przedstawiono ogólne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. oraz źródło finansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Podczas warsztatu uczestnicy konsultowali ostatecznie cele i wskaźniki do LSR, które ujęto w rozdziale V przygotowywanego LSR. W wyniku spotkania wspólnie wypracowano zasady wyboru operacji i kryteria wyboru.

Konsultacje LSR - całość dokumentu do konsultacji

11
12
2015

Szanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są konsultacje społeczne. 

Przedstawiamy Państwu wstępną wersję LSR do konsultacji nad którą ciągle pracujemy.

Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag.

Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie LSR odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Na uwagi czekamy do 15 grudnia 2015 do godz. 16:00. Uwagi należy zgłaszać na załączonej karcie uwag. Karty można przesłać pocztą elektroniczną lub przynieść do biura LGD

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Konsultacje społeczne-Kryteria oceny operacji LSR

07
12
2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie przystąpiła do budowy dokumentu pn. "Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2016 – 2022". Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są konsultacje społeczne. Odbyły się już konsultacje z mieszkańcami wszystkich 18 gmin objętych LSR. Po spotkaniach z mieszkańcami dokonaliśmy analizy wniosków z konsultacji i przedstawiamy propozycje kryteria oceny operacji w ramach wdrażania LSR Partnerstwa Izerskiego 2016-2022.

więcej »

Propozycja planu działania do konsultacji

04
12
2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie przystąpiła do budowy dokumentu pn. "Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2016 – 2022". Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne. Przedstawiamy do konsultacjiplan działania.

więcej »

Prezentacja - Jeżów Sudecki

04
12
2015

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyło w sesji Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbyła się w Sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim  w dniu 30 listopada  2015 o godz. 14:00.  W trakcie sesji odbyła się „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie:”.   W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Jeżów Sudecki, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  przedstawiciele instytucji publicznych z  gminy Jeżów Sudecki.  Zaprezentowano wyniki z warsztatów i  konsultacji społecznych odbywających się na obszarze LGD, omówiono potrzeby lokalne, konsultowano wskaźniki i cele LSR,  wskazując na kierunki działań korelujących z zakresem działań PROW 2014-2020.  

Prezentacja - Leśna

04
12
2015

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyło w sesji Rady Gminy Leśna, która odbyła się w  Sali posiedzeń  Urzędu Gminy i Miasta Leśna  w dniu 30 listopada  2015 o godz. 8:30.  W trakcie sesji odbyła się „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie:”.   W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Leśna, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  przedstawiciele instytucji publicznych z  gminy Leśna.  Zaprezentowano wyniki z warsztatów i  konsultacji społecznych odbywających się na obszarze LGD, omówiono potrzeby lokalne, konsultowano wskaźniki i cele LSR,  wskazując na kierunki działań korelujących z zakresem działań PROW 2014-2020.  

Prezentacja - Lubomierz

30
11
2015

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyło w sesji Rady Gminy Lubomierz, która odbyła się w  Sali posiedzeń  Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz  w dniu 25 listopada  2015 o godz. 14:00.  W trakcie sesji odbyła się „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie:”.   W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Lubomierz, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  przedstawiciele instytucji publicznych z  gminy Lubomierz.  Zaprezentowano wyniki z warsztatów i  konsultacji społecznych odbywających się na obszarze LGD, omówiono potrzeby lokalne, konsultowano wskaźniki i cele LSR,  wskazując na kierunki działań korelujących z zakresem działań PROW 2014-2020.  

Prezentacja - Mirsk

30
11
2015

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyło w sesji Rady Gminy Mirsk, która odbyła się w  Sali posiedzeń  Urzędu Gminy i Miasta Mirsk  w dniu 26 listopada  2015 o godz. 16:00.  W trakcie sesji odbyła się „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie:”.   W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Mirsk, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  przedstawiciele instytucji publicznych z  gminy Mirsk.  Zaprezentowano wyniki z warsztatów i  konsultacji społecznych odbywających się na obszarze LGD, omówiono potrzeby lokalne, konsultowano wskaźniki i cele LSR,  wskazując na kierunki działań korelujących z zakresem działań PROW 2014-2020.  

Starsze wiadmości znajdują się w dziale

> Archiwum <

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

Spotkanie z członkami Rady Programowej Wydarzenia lokalne na obszarze LGD konsultacje społeczne  PROW 2014-20 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Prezentacja - Lwówek Śląski Prezentacja -  Platerówka Prezentacja -  Lubomierz Konsultacje społeczne - Lubomierz Prezentacja - Chromiec Prezentacja  - Warta Bolesławiecka Prezentacja -  Leśna
Znajdz nas na Facebooku